• Esteticko-kosmetické opravy ploch

  • Barevné sjednocení betonu

  • Opravy lunkrů a nedokonalých odlitků

  • Opravy poškozených rohů a hran